e devlet yetki kabul işlemleri 2

E-Devlet Üzerinden Yurda Giriş Çıkış Belgesi Alma

Bu sayfa üzerindeki seçenekleri kullanarak ulaşmak istediğiniz bilgi, belge veya başvuru formuna hızla ulaşabilirsiniz. Oda kayıt ücreti sermayeye göre değişkenlik göstermekte olup oda kayıt ücretlerinde bu nedenle değişiklik görülebilir. Diğer taraftan, yabancılar ve eski kimlik sahipleri için fiziki imza beyannamesi uygulaması da devam etmektedir. Düzenlemeyle halihazırda fiziki olarak Ticaret Sicili Müdürlüklerine verilmesi gereken imza beyannamesinin elektronik ortama taşınması çerçevesinde, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü ile İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’yle (NVİ) yürütülen entegrasyon çalışmaları tamamlanmıştır. İletişim bilgileri kısmında halihazırda bulunulan adres bilgileri gelir. Değişiklik var ise “Farklı adres bilgisi girmek istiyorum” kutucuğu tıklanarak adres girilir veya doğruysa “Kaydet Ve Devam Et” butonuna tıklanarak diğer sayfaya geçilir. Belge Türü Seçimi sayfasından alınmak istenilen belge türü karşısındaki “Yeni Belge Başvurusu” butonuna tıklanır. Karşınıza gelen bilgilendirme ekranında sağ üst köşedeki “Yeni Başvuru” butonuna tıklanır. Listelenen hizmetlerden Yetki belgesi işlemleri altında, “Yetki Belgesi İlk  Başvuru / Yenileme” işlemi seçilir. Eğitim, burslar ve sınavlar ile ilgili bilgi ve başvuru hizmetlerinden faydalanın.

Ödeme işleminden sonra tekrar E-devlete giriş yapılarak ve “Yetki Belgesi İşlemleri” bölümünden “Taşıt Kartı Sorgulama ve Düzenleme” kısmında araç plakası yazılıp, Taşıt Kartı düzenlenecektir. 2-İmza beyannmesi( eski kimlik ise )Müdürlüğümüzce onaylanacaktır. Uygulamaya git butonunu tıklayarak eksik bilgileriniz var ise tamamlayınız. MERSİS ülkemizdeki e-dönüşüm sürecinin en önemli projelerinden olup, kamunun elektronik hizmetleri için tasarlanan dört temel veri tabanından (Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS), Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT), Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) ve Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS)) birisidir. MERSİS Mobil uygulaması ile kuruluş işlemleri artık cebinizde…

  • İlgililer; tacirin gerçek kişi olması halinde kendisi veya vekili ya da sözleşme ile kendisine yetki verilmiş temsilcisi, tacirin tüzel kişi olması halinde ise onun yetkili organları veya yetkili temsilcileridir.
  • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 40.maddesi düzenlemesi çerçevesinde, imzaya yetkililerin imza verilerinin mevcut olması halinde ilgili veri tabanlarından temini işlem süreçleri ile şirket/işletme adına imzaya yetkili olan kişilerin yetki kabul işlemlerinin elektronik ortamda yürütülebilmesi amacıyla MERSİS’DE “Yetki Kabul İşlemleri” modülü oluşturulmuştur.
  • Diğer taraftan, yabancılar ve eski kimlik sahipleri için fiziki imza beyannamesi uygulaması da devam etmektedir.
  • Maddesi kapsamındaki talepleri, Politika’da düzenlendiği şekilde, ayrıntısını Başvuru Formunu’nu Bakanlığımıza ileterek yapabilir.

E – devlet kapısı üzerinden yapılan yeni düzenleme ile şirket veya ticari işletmelerde ortak/yetkili olunmasının engellenmesine yönelik kısıtlama işlemleri , sayesinde kişiler e – devlet kapısı üzerinden kimlik numaraları üzerine kısıt koyarak kendi iradeleri dışında şirket ortağı/işletme sahibi veya veya bir şirket yada işletmede yetkili olarak eklenmesini engelleyebilecekler. Daha önce fiziki olarak ticaret sicili müdürlüklerine başvurulması suretiyle işleme alınan bu talepler artık e-devlet kapısı üzerinden anlık olarak kendileri tarafından gerçekleştirilebilecek. Kimlik numarası üzerine daha önce kısıt konulan kişiler bir şirkette / işletmede ortak yada yetkili olmak istemeleri durumunda aynı hizmeti kullanarak kısıtı kaldırabilecekler. Yetkili olan kişilerin yetki kabul işlemlerinin elektronik ortamda yürütülebilmesi amacıyla, MERSİS üzerinden yapılan tescil başvuru ekranına “YETKİ KABUL İŞLEMLERİ” modülü oluşturulmuştur. Yetki kabul işlemleri, MERSİS’de, tescil başvurusu sırasında sistem tarafından yetki kabul onayı vermesi istenilen yetkili (yeni nüfus kimliğe sahip kişiler için) olarak atanan her bir kişi kendisi tarafından e-devlet, e-mobil ve e-imzası ile giriş yaparak “YETKİ KABUL İŞLEMLERİ” modülüne giriş yaparak yetki kabul onayının verilmesi sağlanmıştır. Bu hizmetten faydalanmak için, aşağıdaki kimlik doğrulama yöntemlerinden sizin için uygun olan bir tanesini kullanarak sisteme giriş yapmış olmanız gerekmektedir. Vatandaşlarımız söz konusu hizmeti kullanarak, MERSİS’te başlatılan şirket veya işletme kuruluş ya da değişiklik başvurularında ortak veya yetkili olarak eklenmelerinin engellenmesini teminen, artık kendi e-devlet hesapları üzerinden kimlik numaraları üzerine anlık olarak kısıt koyabilecekler, yine bu hizmeti kullanarak daha önce ekledikleri kısıtı kaldırabileceklerdir. Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) iki temel fonksiyonu sağlamak amacıyla tasarlanmış merkezi bir bilgi sistemidir. Bu fonksiyonlardan ilki, şirket ile ticari işletmelerin kayıt, değişiklik ve terkin işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesi ve ticaret sicili kayıtları ile tescil ve ilan edilmesi gereken içeriklerin düzenli olarak depolanarak elektronik ortamda sunulmasıdır. İkinci temel fonksiyonu ise tüm tüzel kişilikler ve diğer ekonomik birimlerin (tacir, serbest meslek erbabı, meslek örgütleri, dernek, vakıf, sendikalar, odalar, birlikler ve bunların üst kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları) tekil numara ile bir sistemde birleştirilerek kamu kurumlarının tüzel kişiliklerle ilgili ihtiyacı olan bilgilerin tek noktadan sağlanmasıdır. Bu hizmetten faydalanmak için, aşağıdaki kimlik doğrulama yöntemlerinden sizin için uygun olan bir tanesini kullanarak sisteme giriş yapmış olmanız gerekmektedir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 40.maddesi düzenlemesi çerçevesinde, imzaya yetkililerin imza verilerinin mevcut olması halinde ilgili veri tabanlarından temini işlem süreçleri ile şirket/işletme adına imzaya yetkili olan kişilerin yetki kabul işlemlerinin elektronik ortamda yürütülebilmesi amacıyla MERSİS’DE “Yetki Kabul İşlemleri” modülü oluşturulmuştur. Yeni kimlik bilgileri ile yetkili olarak eklenen aşağıdaki kişinin/kişilerin imza örneklerinin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü(NVİ) veri tabanında yer aldığı görülmekte olup, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 40’ıncı maddesi uyarınca söz konusu kişinin/kişilerin imza örnekleri elektronik ortamda NVİ’den alınarak MERSİS veri tabanına kaydedilebilmektedir. Yetki verilen kişilerin tümü için MERSİS başvurusu ile verilerin girişi sonrası imza beyanı oluştur butonundan kişileri seçerek sisteme kaydettikten sonra, bu kişiler kendi e devlet şifresi ile MERSİS e giriş yaparak tescil başvurunuz içerisinde görevi kabul onayını vermeleri zorunludur. Kişilerin imza örneklerinin elektronik ortamda Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden alınarak (yeni nüfus cüzdanı olanların) MERSİS veri tabanına kaydedilmesi ile yetki kabul işlemleri ve İmza beyannamesinin elektronik ortamda oluşturulmasına yönelik bu uygulama 01 Mart 2022 tarihi itibarıyla Ticaret Sicili Müdürlüklerinin tamamında devreye Alınmıştır. Onay durumu ‘Beklemede’ olan kişilerin kendilerine ait E-Devlet, Mobil İmza veya E-İmza bilgileri ile giriş yaparak Anasayfadaki ‘Yetki Kabul İşlemleri’nden onay vermeleri gerekmektedir.

Eklenecek başka taşıt yoksa alt bulunana “Devam Et” butonuna tıklanır. T.C. Kimlik Numarası, ad-soyad, doğum yılı, pasaport numarası, Türkiye’den çıkış – Türkiye’ye giriş aralığı bilgileri sisteme girilmek suretiyle ulaşılabilecek. Maddesi kapsamındaki talepleri, Politika’da düzenlendiği şekilde, ayrıntısını Başvuru Formunu’nu Bakanlığımıza ileterek yapabilir. Talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvuruları ücretsiz olarak sonuçlandırılır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ücret talep edilebilir. MERSİS değişiklik başvuru  işlemine tekrar gelerek  onay durumu ” beklemede” olan kısmın “kabul edildi “ olduğuna emin olunuz. Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne kayıt olacak gerçek kişiler,  Birinci sınıf  tacir olarak bilanço esasına göre kayıt tutmak zorundadırlar. Bu nedenle tacir sıfatına haiz olarak bilanço esasına göre defter tasdik ettirdikten sonra Müdürlüğümüze müracaat ediniz. Kullanıcılar tarafından yapılacak başvuruların, herhangi bir aksamaya neden olmaması için MERSİS ana sayfasında bulunan “YARDIM” bölümünde “DİJİTAL İMZA BEYANI” dokümanının incelenmesi ve bu yeni uygulama ile işlem sürecinin nasıl yürütüleceği hakkında bilgi edinilmesi hususu önem arz etmektedir. E-Devlet Kapısı altyapısını kullanarak hizmet sunan yüzlerce kuruma ait binlerce hizmetten siz de güvenle faydalanabilir bu sayede zamanınızı ve paranızı boşa harcamamış olursunuz.

Web sitemizin ziyaretçiler tarafından en verimli şekilde faydalanılması için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler tercih edilmemesi halinde tarayıcı ayarlarından silinebilir ya da engellenebilir. Ziyaretçi tarayıcıdan çerez ayarlarını değiştirmediği sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiği varsayılır. MADDE (1)Tescil istemi ilgililer veya temsilcileri yahut hukuki halefleri tarafından yetkili müdürlüğe yapılır. İlgililer; tacirin gerçek kişi olması halinde kendisi veya vekili ya da sözleşme ile kendisine yetki verilmiş temsilcisi, tacirin tüzel kişi olması halinde ise onun yetkili organları veya yetkili temsilcileridir. Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 8. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında aktarılabilmektedir. İçişleri Bakanlığı tarafından işletilen web sitesini ziyaret edenlerin kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlemekte ve gizliliğini korumaktayız. Bu Web bettilt Gizlilik ve Çerez Politikası ile ziyaretçilerin kişisel verilerinin işlenmesi, çerez politikası ve internet sitesi gizlilik ilkeleri belirlenmektedir. Yetki kabul işlemlerine(Mavi renklidir) tıklayıp, yetkili ara kısmında ilgili şirketi/firmayı seçerek onay veriniz. Bu aşamada adres ve taşıt bilgileri kontrol edilerek “Onaylıyorum” kutucuğu işaretlenerek “Başvur” butonuna tıklanır. Sistemin verdiği numara ile Vakıfbank veya Ziraat bankasına ödeme yapılarak işlem tamamlanır.